Help vanuit je hart.

Handel vanuit je verstand.

Stichting-Nino is een stichting in oprichting. Al jaren worden er hulpgoederen meegestuurd naar Georgië, maar het gevoel blijft, dat er meer hulp kan worden geboden. En dat het beter kan, met een helderder doel voor ogen en beter uitgedachte strategie. Daarbij is investeren in opslag, vervoer en pr nodig. Vandaar dat is gezocht naar opslag voor kleding, hulpmiddelen en kleine meubels. Gelukkig hebben we mensen bereid gevonden een opslagruimte ter beschikking te stellen. Een transporteur wil met enige regelmaat goederen meenemen en afleveren in Georgië. Er zijn mensen gezocht en gevonden die op de verschillende locaties de goederen in ontvangst kunnen nemen en ervoor zorgen, dat het op de juiste plaats terecht komt.

Er is in de hele keten ondersteuning nodig. Sponsoren die een folder willen bekostigen en de kleine kas voor onkosten gevuld willen houden. Vrijwilligers die bij speciale gelegenheden present kunnen zijn met voorlichtingsmateriaal. Enthousiaste en praktisch ingestelde mensen die met elkaar de ingezamelde producten beoordelen. Autobezitters die aangeboden materiaal desgevraagd kunnen ophalen. Kortom, mensen die het hart op de goede plaats hebben, maar ook hun handen willen laten wapperen.